ผลการค้นหา

Search (ชื่อยา หรือ ชื่อกลุ่มยา) by 'G'     กลับไปหน้า-->


1 ... Daonil*
      Glyburide
      Glibenclamide
      Diadeta
      Glybenclamide
      Glybenzcyclamide


2 ... Gatifloxacin

3 ... Gentamicin

4 ... Glimepiride

5 ... Glipizide*
      Glydiazinamide