การ์ตูนสมุนไพร

  • 10 ส.ค. 2560

วันนี้ (10 สิงหาคม 2560) ทางอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมวิชาการสมุนไพร ครั้งที่ 4 ค่ะ ทางสนง.ไปขายหนังสือด้วยนะคะ ^^

  • 1 ส.ค. 2560

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Pharmacy, Universiti Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย และ Faculty Pharmacy, University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์ ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และลองใช้บริการของฐานข้อมูล รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรค่ะ

  • 27 ก.ค. 2560

วันที่ 27 ก.ค. 2560 ทางสำนักงานฯ ได้รับเกียรติจากคุณอรรถกร เฉยทิม ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการแก่สังคม สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ไปเป็นวิทยากรอบรมและสาธิตการทำพิมเสนน้ำ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเดือนตุลาคมนี้ โดยทางสนง.ได้ให้การอบรมและสาธิตการทำพิมเสนน้ำแก่อาสาสมัครจำนวนประมาณ 25 ท่าน เพื่อให้นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อยังอาสาสมัครท่านอื่นๆ ค่ะ

  • 4 ก.ค. 2560

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Vietnam National University, Hanoi จากประเทศเวียดนาม ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และลองใช้บริการของฐานข้อมูล รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรค่ะ

  • 28 มิ.ย. 2560

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ทางสนง.ข้อมูลสมุนไพร ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการสำหรับประชาชน เรื่อง "สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง" ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดโดยคณะเภสัชศาสตร์และอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ

X
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจเกี่ยวกับ
จุลสารข้อมูลสมุนไพรและระบบเก็บ CPE

ตอบแบบประเมิน
  ขอขอบพระคุณทุกความคิดเห็น
X
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจการให้บริการ
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร  คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ตอบแบบประเมิน
  ขอขอบพระคุณทุกความคิดเห็น