การ์ตูนสมุนไพร

  • 24 ส.ค. 2559

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (24 สิงหาคม 2559) ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “ดอกไม้สวย…กินเพื่อสุขภาพ” ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  • 15 ส.ค. 2559

เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2559 ทางสำนักงานฯ ได้มีโอกาสต้อนรับคุณศรีทิพย์ อุชชิน และคุณพิกุลทอง ขอเพิ่มทรัพย์ จากศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโลโนยีแห่งชาติ เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือและการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเกี่ยวกับเครื่องสำอางภายในประเทศค่ะ

  • 9 ส.ค. 2559

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2559 ทางสำนักงานฯ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรมเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลแก่นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะ น้องๆ ตั้งใจเรียนทุกคนเลยค่ะ

  • 5 ส.ค. 2559

วันที่ 5-7 สิงหาคมนี้ พบกับสำนักงานข้อมูลสมุนไพร และอุทยานธรรมวิทยาสิรีรุกขชาติ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ในงาน Health Expo Thailand 2016 ณ บูทเลขที่ F107 ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ในงานนี้เรานำจุลสารข้อมูลสมุนไพร หนังสือ และผลิตภัณฑ์ของคณะฯ ไปร่วมออกบูท พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกจุลสารข้อมูลสมุนไพร ท่านที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรมาเยี่ยมชม เลือกซื้อหนังสือ หรือสอบถามปัญหาเกี่ยวกับสมุนไพรได้ที่บูทของสำนักงานฯ ได้นะคะ

  • 2 ส.ค. 2559

วันนี้ (2 ส.ค. 2559) ทางสนง. ได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากคณะเภสัชศาสตร์ จาก 3 สถาบัน ได้แก่ Hanoi University of Pharmacy (VNU) ประเทศเวียดนาม, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ประเทศมาเลเซีย และ University of Surabaya (UBAYA) ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และลองใช้บริการของฐานข้อมูล รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรค่ะ