การ์ตูนสมุนไพร

  • 27 ก.ค. 2559

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2559 ทางสนง. ได้มีโอกาสต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวฝรั่งเศส จากสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่เข้าเยี่ยมชมฐานข้อมูลสมุนไพรและแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับชาสมุนไพรค่ะ

  • 12 ก.ค. 2559

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2559 ทางสนง. ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้แทนดูงานจาก Hanoi University of Pharmacy ประเทศเวียดนามที่เข้าเยี่ยมชมฐานข้อมูลและกิจกรรมของสำนักงานค่ะ

  • 12 ก.ค. 2559

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ทางสำนักงานได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน และรับสมัครสมาชิกจุลสารฯ ในพิธีปิดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงธุรกิจเครือข่ายอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ค่ะ

  • 5 ก.ค. 2559

สำนักงานข้อมูลสมุนไพรยินดีต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก University of Sussex ประเทศอังกฤษ ที่ให้ความสนใจเข้าชมฐานข้อมูลงานวิจัยสมุนไพรของสำนักงานค่ะ