การ์ตูนสมุนไพร

  • 27 ก.ค. 2560

วันนี้ (27 ก.ค. 2560) ทางสำนักงานฯ ได้รับเกียรติจากคุณอรรถกร เฉยทิม ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการแก่สังคม สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ไปเป็นวิทยากรอบรมและสาธิตการทำพิมเสนน้ำ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเดือนตุลาคมนี้ โดยทางสนง.ได้ให้การอบรมและสาธิตการทำพิมเสนน้ำแก่อาสาสมัครจำนวนประมาณ 25 ท่าน เพื่อให้นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อยังอาสาสมัครท่านอื่นๆ ค่ะ

  • 4 ก.ค. 2560

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Vietnam National University, Hanoi จากประเทศเวียดนาม ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และลองใช้บริการของฐานข้อมูล รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรค่ะ

  • 28 มิ.ย. 2560

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ทางสนง.ข้อมูลสมุนไพร ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการสำหรับประชาชน เรื่อง "สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง" ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดโดยคณะเภสัชศาสตร์และอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ

  • 27 เม.ย 2560

เริ่มแล้วนะคะ กับงาน ASEAN BEAUTY 2017 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 27 - 29 เมษายน 2560 ท่านใดที่สนใจความสวยความงามไม่ควรพลาดนะคะ และในงานนี้ทางคณะเภสัชศาสตร์ และสำนักงานข้อมูลสมุนไพร ม.มหิดล ได้ร่วมออกบูทด้วยค่ะ ท่านใดสนใจเครื่องสำอางสมุนไพรบำรุงผิว และจุลสารข้อมูลสมุนไพร ก็แวะมาเลือกซื้อเลือกชมกันได้ที่บูท MAHIDOL UNIVERSITY B20 นะคะ แล้วพบกันค่ะ

  • 25 มี.ค. 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ทางสนง.ข้อมูลสมุนไพรและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อสนับสนุนการใช้สมุนไพร และโครงการเสริมสร้างทักษะให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์เป็นนักปฏิบัติและให้ความรู้ด้านสมุนไพรแก่ชุมชน ณ ห้องประชุมสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ต. บางกระเจ้า อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ โดยมีกิจกรรมหลักคือการให้ความรู้เกี่ยวกับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ และการสาธิตเตรียมน้ำมันไพล และยาหม่องน้ำค่ะ ^^

X
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจเกี่ยวกับ
จุลสารข้อมูลสมุนไพรและระบบเก็บ CPE

ตอบแบบประเมิน
  ขอขอบพระคุณทุกความคิดเห็น
X
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจการให้บริการ
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร  คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ตอบแบบประเมิน
  ขอขอบพระคุณทุกความคิดเห็น