การ์ตูนสมุนไพร

  • 17 ต.ค. 2559

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ‘ถวายความอาลัยพ่อของแผ่นดิน’ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  • 19 ก.ย. 2559

วันนี้ 19 กันยายน 2559 สำนักงานข้อมูลสมุนไพร ได้ร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการทำพิมเสนน้ำ ในโครงการ "อาหาร สมุนไพร สร้างสุข" ณ หอประชุมมนังคศิลา บ้านมนังคศิลา จัดโดยสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และในงานนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภญ. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ขึ้นบรรยายเกี่ยวกับสมุนไพรในบัญชียาหลักและยาหอม มรดกทางภูมิปัญญาไทยค่ะ

  • 1 ก.ย. 2559

31 สค. – 4 กย. 59 พบกันในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 13 ในงานพบกับบูทให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากหลากหลายหน่วยงาน และที่สำคัญอย่าลืมไปชมสวนและเลือกซื้อหนังสือและจุลสารฯ ของทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพร บูทของเราอยู่ในบริเวณสวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติค่ะ แล้วเจอกันนะคะ ^^

  • 31 ส.ค. 2559

วันที่ 31 สิงหาคม คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Pharmacy, University of Medicine and Pharmacy, Ho Chi Minh City ประเทศเวียดนาม ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และลองใช้บริการของฐานข้อมูล รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรค่ะ

  • 24 ส.ค. 2559

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “ดอกไม้สวย…กินเพื่อสุขภาพ” ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล