การ์ตูนสมุนไพร

  • 25 มี.ค. 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (25 มีนาคม 2560) ทางสนง.ข้อมูลสมุนไพรและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อสนับสนุนการใช้สมุนไพร และโครงการเสริมสร้างทักษะให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์เป็นนักปฏิบัติและให้ความรู้ด้านสมุนไพรแก่ชุมชน ณ ห้องประชุมสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ต. บางกระเจ้า อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ โดยมีกิจกรรมหลักคือการให้ความรู้เกี่ยวกับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ และการสาธิตเตรียมน้ำมันไพล และยาหม่องน้ำค่ะ ^^

  • 17 มี.ค. 2560

วันนี้ (17 มีนาคม 2560) ทางสนง.มีโอกาสต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก School of Pharmacy, Taylor's University ประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และลองใช้บริการของฐานข้อมูล รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรค่ะ

  • 9 มี.ค. 2560

9 มีนาคม 2560 ทางสำนักงานได้มีโอกาสเข้าศึกษาและเยี่ยมชมสมุนไพรในพื้นที่ของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติค่ะ ซึ่งได้รับทั้งความสนุกสนานและสาระความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรจากเจ้าหน้าที่ของทางอุทยานฯ หากท่านใดสนใจต้องการเข้าเยี่ยมชม ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-411-5272 ถึง 4 หรือทางแฟนเพจของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ Sireepark นะคะ ^^

  • 1 มี.ค. 2560

วันนี้ (1 มีนาคม 2560) ทางสนง. ได้มีโอกาสต้อนรับท่านอธิการบดีจาก Kathmandu University, Nepal และคณะ โดยได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และลองใช้บริการของทางสำนักงานค่ะ

  • 6 ธ.ค. 2559

เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยท่านคณบดี รศ. ดร. ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล อดีตคณบดี รศ. ดร. ภญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ และรองคณบดีฝ่ายการคลัง รศ. ดร. ภญ. วิสุดา สุวิทยาวัฒน์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพร ได้ให้การต้อนรับ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โดยได้เข้าเยี่ยมชมฐานข้อมูลของสำนักงานข้อมูลสมุนไพร และร่วมหารือแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพร เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ตามแนวคิดยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0