• 21 พ.ย. 2561

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเสริมความเข้มแข็งระบบฐานข้อมูลด้านวิชาการของสมุนไพร ยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศ ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 1 กรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จ. นนทบุรี โดยมี นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติร่วมลงนามข้อตกลงดังกล่าว ในการนี้ รศ.ดร.ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผศ.ดร.ภญ. ณัฏฐินี อนันตโชค หัวหน้าสำนักงานข้อมูลสมุนไพร ได้ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามค่ะ

  • 28 ก.ย. 2561

วันที่ 28 กันยายน 2561 ทางสนง.ข้อมูลสมุนไพร ตัวแทนจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีโอกาสเข้าร่วมการจัดนิทรรศการในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการสาธารณสุขไทย" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 30 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 18.00น. ณ Lifestyle Hall ชั้น2 ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะ ภายในงานมีกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพมากมาย และมีการสาธิตการทำยาดมสมุนไพรของทางสนง.ด้วยค่ะ

  • 15 ส.ค. 2561

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย University of Medicine and Pharmacy, HCM City ประเทศเวียดนาม โดยได้เข้าเยี่ยมชมและทดลองใช้บริการฐานข้อมูลของทางสำนักงานฯ รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมสาธิตการทำขนมบัวลอยโดยใช้สีจากธรรมชาติค่ะ

  • 6 ส.ค. 2561

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพร ได้ให้การอบรมเรื่อง "การสืบค้นข้อมูลสมุนไพร เพื่อการวิจัย" แก่นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากคณะแพทย์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 48 คน โดยนักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยาย ลองใช้บริการของฐานข้อมูล รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรค่ะ

  • 24 ก.ค. 2561

ผศ.ดร.ณัฏฐินี อนันตโชค หัวหน้าสำนักงานข้อมูลสมุนไพร และรศ.ดร.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ที่ปรึกษาสำนักงานข้อมูลสมุนไพร ได้ให้การต้อนรับ ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการสำนักงานข้อมูลและคลังความรู้ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคณะ ในการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านการรวมรวบข้อมูลด้านวิชาการของสมุนไพรร่วมกัน เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการอนุรักษ์ การดูแลสุขภาพของประชาชน และส่งเสริมเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

  • 18 ก.ค. 2561

เริ่มแล้วนะคะ "งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 15" ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้หัวข้อหลัก “โลกมั่นใจ สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย” ภายในงานมีกิจกรรมและสินค้าเกี่ยวกับสมุนไพรที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะ และอย่าลืมแวะมาทักทายกันได้ ที่บูทของสนง.ข้อมูลสมุนไพรและอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ในโซนภูมิปัญญาและสวนสมุนไพรแล้วเจอกันนะคะ