เรื่อง “ดอกไม้สวย .... กินเพื่อสุขภาพ” วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙   เรื่อง “สมุนไพรในกระแส: ปลาไหลเผือก กระชายดำ” วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง “สมุนไพรวัยทอง: กวาวเครือขาว ว่านชักมดลูก” วันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง “มารู้จักชาสมุนไพรกันเถอะ” วันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง “สมุนไพร...กินตามธาตุ” วันพุธที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗