ถาม - ตอบ

คอลัมน์นี้ สำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับพืชสมุนไพร เชิญเขียนถามมาได้ ทางหน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพรฯ จะพยายามรีบตอบให้เร็วที่สุดผ่านทางคอลัมน์นี้
คำถาม : มะม่วงหาวมะนาวโห่
คำตอบ : มะม่วงหาวมะนาวโห่ เป็นชื่อเรียกอื่นๆ ของต้นหนามแดง (Carissa carandas  Linn.) อยู่ในวงศ์ Apocynaceae สารเคมีที่พบในส่วนผลจะเป็นพวกโปรติด คาร์โบไฮเดรต ฟลาโวนอยด์ ไตรเทอร์ปีนส์ ลำต้นและรากเป็นพวกลิกแนน ใบเป็นพวกไตรเทอร์ปีนส์, สเตียรอยด์ ส่วนงายวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในสัตว์ทดลอง พบว่ามีฤทธิ์ทำให้หัวใจบีบตัวลดลง กระตุ้นมดลูก ทำให้หัวใจเต้นช้า บำรุงหัวใจ ลดความดันโลหิต เป็นต้น แต่ยังไม่พบรายงานวิจัยในคน

หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนศรีอยุธยา พญาไท กทม. 10400 Tel. 0-2644-8677-91 ต่อ 5305, 5316