ฐานข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน (Herb-Drug Interactions)

จัดทำโดยหน่วยบริการและสำนักงานข้อมูลสมุนไพร เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาระหว่างการใช้พืชสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการสืบค้น และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนทั่วไปในการพิจารณาการใช้สมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบันต่างๆ ซึ่งในการสืบค้นสามารถทำได้โดยพิมพ์ชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช ชื่อยาแผนปัจจุบัน หรือฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา(Biological activity)

ขณะนี้ทางสำนักงานฯ ได้เปิดให้ท่านสมาชิกจุลสารฯ และผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปทดลองใช้ฐานได้ฟรี เป็นเวลา 1 เดือน (ถึง 30 กันยายน 2559) และขอความร่วมมือในการทำแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ฐานเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล ให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการต่อไป