คำถาม : สารเนเปทาแลคโตน
  • สารเนเปทาแลคโตน นอกจากมีในกัญชาแมวแล้วมีในพืชอื่นอีกไหม
  • จากคุณ : Secrat mn
  • Date : 31/10/2561 16:26:00
คำตอบ : พืชอื่นๆ ทีมีสารเนเปทาแลคโตน เช่น
- ต้น Silver vine (Actinidia polygama)
- สะระแหน่ญวน (Mentha pulegium)
- พืชอื่นๆ ในสกุลเดียวกับกัญชาแมว (Nepeta) ได้แก่ N. Crassifolia, N. leucophylla (white leaved catmint), N. nepetella (lesser cat-mint)