คำถาม : ชะคราม
  • อยากสอบถามเกี่ยวกับเบต้าเคโลทีน ในชะคราม อยากสอบถามถึงขั้นตอนการสกัดและการนำใช้ทำแชมพู
  • จากคุณ : นิดานุช
  • Date : 31/10/2561 16:23:00
คำตอบ : มีรายงานการวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารในชะคราม พบว่า มี beta-carotene อยู่ประมาณ 3.5 mg/100g แต่ยังไม่พบรายงานวิจัยเกี่ยวกับการสกัดชะครามเพื่อนำมาใช้ในการทำแชมพู

Ref : Sudjaroen Y. Evaluation of ethnobotanical vegetables and herbs in Samut Songkram province. Procedia Engineering 2012;32:160 – 165.