ถาม - ตอบ

คอลัมน์นี้ สำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับพืชสมุนไพร เชิญเขียนถามมาได้ ทางหน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพรฯ จะพยายามรีบตอบให้เร็วที่สุดผ่านทางคอลัมน์นี้
คำถาม : กระเทียม
คำตอบ : 1. ตามการศึกษาวิจัยทางคลินิกบอกว่าการรับประทานกระเทียมสด 2-5 กรัม (ประมาณ 1-2 กลีบ/วัน) มีผลลดระดับคอเลสเตอรอลชนิด LDL ในเลือด (ไขมันไม่ดี) ได้ ส่วนผลเสียของการรับประทานกระเทียมในระยะยาวคือ จะมีผลให้การแข็งตัวของเลือดช้าลง หากมีความจำเป็นต้องผ่าตัดให้หยุดรับประทานกระเทียมก่อนผ่าตัด 2 สัปดาห์
               2. โดยส่วนใหญ่สมุนไพรที่มีฤทธิ์เสริมสมรรถภาพทางเพศจะออกฤทธิ์คล้ายๆ กันคือไปเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะเพศ และออกฤทธิ์เพิ่มสาร nitric oxide เพิ่มฮอร์โมนเพศชาย (testosterone) สามารถอ่านรายละเอียดได้ในจุลสารข้อมูลสมุนไพร ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (ตค.2553) ยกตัวอย่างเช่น
               ต้นกระชายดำ เป็นการศึกษาในสัตว์ทดลอง พบว่าออกฤทธิ์โดยการไปเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะเพศผู้ของสัตว์ทดลอง ทำให้แข็งตัว
               ต้นโสมเกาหลี เป็นการศึกษาในสัตว์ทดลองเช่นกัน พบว่าออกฤทธิ์โดยไปเพิ่มปริมาณของสาร nitric oxide ส่งผลยับยั้งการเคลื่อนที่ของแคลเซียมไม่ให้เข้าสู่เซลล์ แล้วมีผลให้อวัยวะเพศแข็งตัว เป็นต้น
               3. งานวิจัยของอบเชยที่ว่าลดน้ำตาลและไขมันในเลือดได้ ส่วนใหญ่จะเป็นอบเชยจีน (Cinnamomum cassia ) ที่ศึกษาในสัตว์ทดลองโดยศึกษาในที่ออกฤทธิ์โดยไปเพิ่มการหลั่งปริมาณอินซูลินในการะแสเลือด ต้านการเกิดออกซิเดชั่นของไขมัน (Lipid peroxidation) ส่วนฤทธิ์ลดไขมันในเลือดยังมีงานวิจัยไม่มากพอค่ะ


หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนศรีอยุธยา พญาไท กทม. 10400 Tel. 0-2644-8677-91 ต่อ 5305, 5316