ถาม - ตอบ

คอลัมน์นี้ สำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับพืชสมุนไพร เชิญเขียนถามมาได้ ทางหน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพรฯ จะพยายามรีบตอบให้เร็วที่สุดผ่านทางคอลัมน์นี้
คำถาม : สมุนไพร ครอบจักรวาล ครอบฟันสี
คำตอบ : ต้นครอบจักรวาล (Abutilon hirtum  (Lam.) Sweet) เป็นพืชคนละชนิดกันกับครอบฟันสี (Abutilon indium  (L.) Sweet subsp. indicum  ) พืชทั้ง 2 ชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกันต่างกันเล็กน้อยในลักษณะของดอกและใบ ครอบจักรวาลขอบใบจักคล้ายซี่ฟันหยาบๆ ก้านใบสั้นกว่าดอกสีเหลืองหรือส้ม มีจุดสีม่วงที่ฐาน ส่วนครอบฟันสีก้านใบจะยาว ฐานใบเว้าคล้ายรูปหัวใจ ดอกสีเหลืองแต่ไม่มีจุดสีม่วง
               ยังไม่มีรายงานว่าพืชทั้ง 2 ชนิดสามารถรักษาแผลในผู้ป่วยเบาหวาน แต่ต้นครอบฟันสีมีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดในหนูปกติและหนูที่ถูกกระตุ้นให้เป็นเบาหวานได้


หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนศรีอยุธยา พญาไท กทม. 10400 Tel. 0-2644-8677-91 ต่อ 5305, 5316