ถาม - ตอบ

คอลัมน์นี้ สำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับพืชสมุนไพร เชิญเขียนถามมาได้ ทางหน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพรฯ จะพยายามรีบตอบให้เร็วที่สุดผ่านทางคอลัมน์นี้
คำถาม : สมุนไพรกำจัดปลวก
คำตอบ : งานวิจัยในฐานของสำนักงานข้อมูลส่วนใหญ่เป็นสมุนไพรฆ่าแมลง ซึ่งไม่ค่อยมีสมุนไพรกำจัดปลวกโดยตรง มีเพียง 1 รายงานวิจัย ที่กล่าวว่าสาร triterpenes จากเมล็ดสะเดา สามารถกำจัดปลวกได้ หรือท่านลองเข้าไปอ่านบทความใน web site : http://www.ku.ac.th/e-magazine/feb49/agri/terminate.htm ซึ่งจะกล่าวถึงสมุนไพรกำจัดปลวกของอาจารย์ประจำภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ คือใช้สมุนไพรในการกำจัดปลวกหลายชนิดรวมกันเช่น ขมิ้นชัน สะเดา น้อยหน่า หางไหล หญ้าแห้วหมู

หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนศรีอยุธยา พญาไท กทม. 10400 Tel. 0-2644-8677-91 ต่อ 5305, 5316