การ์ตูนสมุนไพร

  • 22 ต.ค. 2558

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 สำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรและฐานข้อมูลสมุนไพรในประเทศไทย” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  • 22 ต.ค. 2558

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 สำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้มีโอกาสให้การต้อนรับ Ms. Yolanda C. Deliman รวมทั้งคณาจารย์และนักศึกษาจาก School of Health Care Professions, University of San Carlos ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเข้าเยี่ยมชมฐานข้อมูลสมุนไพรและการดำเนินงานของสำนักงานฯ ค่ะ