• 21 พ.ย. 2561

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเสริมความเข้มแข็งระบบฐานข้อมูลด้านวิชาการของสมุนไพร ยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศ ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 1 กรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จ. นนทบุรี โดยมี นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติร่วมลงนามข้อตกลงดังกล่าว ในการนี้ รศ.ดร.ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผศ.ดร.ภญ. ณัฏฐินี อนันตโชค หัวหน้าสำนักงานข้อมูลสมุนไพร ได้ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามค่ะ

 • 28 ก.ย. 2561

วันที่ 28 กันยายน 2561 ทางสนง.ข้อมูลสมุนไพร ตัวแทนจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีโอกาสเข้าร่วมการจัดนิทรรศการในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการสาธารณสุขไทย" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 30 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 18.00น. ณ Lifestyle Hall ชั้น2 ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะ ภายในงานมีกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพมากมาย และมีการสาธิตการทำยาดมสมุนไพรของทางสนง.ด้วยค่ะ

 • 15 ส.ค. 2561

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย University of Medicine and Pharmacy, HCM City ประเทศเวียดนาม โดยได้เข้าเยี่ยมชมและทดลองใช้บริการฐานข้อมูลของทางสำนักงานฯ รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมสาธิตการทำขนมบัวลอยโดยใช้สีจากธรรมชาติค่ะ

 • 6 ส.ค. 2561

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพร ได้ให้การอบรมเรื่อง "การสืบค้นข้อมูลสมุนไพร เพื่อการวิจัย" แก่นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากคณะแพทย์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 48 คน โดยนักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยาย ลองใช้บริการของฐานข้อมูล รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรค่ะ

 • 24 ก.ค. 2561

ผศ.ดร.ณัฏฐินี อนันตโชค หัวหน้าสำนักงานข้อมูลสมุนไพร และรศ.ดร.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ที่ปรึกษาสำนักงานข้อมูลสมุนไพร ได้ให้การต้อนรับ ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการสำนักงานข้อมูลและคลังความรู้ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคณะ ในการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านการรวมรวบข้อมูลด้านวิชาการของสมุนไพรร่วมกัน เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการอนุรักษ์ การดูแลสุขภาพของประชาชน และส่งเสริมเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

 • 18 ก.ค. 2561

เริ่มแล้วนะคะ "งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 15" ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้หัวข้อหลัก “โลกมั่นใจ สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย” ภายในงานมีกิจกรรมและสินค้าเกี่ยวกับสมุนไพรที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะ และอย่าลืมแวะมาทักทายกันได้ ที่บูทของสนง.ข้อมูลสมุนไพรและอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ในโซนภูมิปัญญาและสวนสมุนไพรแล้วเจอกันนะคะ

 • 12 ก.ค. 2561

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ยินดีต้อนรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์แลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย และประเทศฟิลิปปินส์ โดยทั้งหมดได้เข้าเยี่ยมชมและทดลองใช้บริการฐานข้อมูลของทางสำนักงานฯ รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมสาธิตการทำน้ำมันไพลค่ะ

 • 28 พ.ค. 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ทางสนง.ข้อมูลสมุนไพร ร่วมกับ ณ รพสต.บางแม่นาง ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อสนับสนุนการใช้สมุนไพรเรื่อง “สมุนไพรใช้ภายนอกและปฐมพยาบาล” ณ รพสต.บางแม่นาง ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ซึ่งมีทั้งการบรรยายการใช้สมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการเบื้องต้น และการสาธิตการทำยาหม่องไพล เราเลยนำภาพกิจกรรมมาฝากกันค่ะ

 • 3 เม.ย. 2561

วันที่ 3 เมษายน 2561 ทางสนง.ข้อมูลสมุนไพรได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Widya Mandala Catholic University ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และลองใช้บริการฐานข้อมูลของทางสำนักงานฯ ด้วยค่ะ

 • 21 มี.ค. 2561

วันที่ 21 มีนาคม 2561 ทางสนง.ข้อมูลสมุนไพรได้ให้การต้อนรับคณะบุคลากรทางการแพทย์จากโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้ทางคณะบุคลากรทางการแพทย์ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรค่ะ

 • 21 มี.ค. 2561

วันที่ 21 มีนาคม 2561 ทางสนง.ข้อมูลสมุนไพรได้ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก School of Pharmacy, Taylor's University ประเทศมาเลเซีย ในการนี้ทางคณะนักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และลองใช้บริการของฐานข้อมูล รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรค่ะ

 • 12 มี.ค. 2561

วันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ทางสนง.ข้อมูลสมุนไพรได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการควบคุมคุณภาพพืชสมุนไพรด้วยวิธี TLC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้วิธี TLC ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อช่วยในการยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพรของไทย

 • 20 ก.พ. 2561

วันที่ 20 ก.พ. 2561 คณาจารย์และนักศึกษาจาก College of Pharmacy, University of Utah ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักงานข้อมูลสมุนไพรค่ะ

 • 19 ก.พ. 2561

วันที่ 19 ก.พ. 2561 ทางสำนักงานฯ ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง ให้ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรแก่ผู้สูงอายุในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 "พลังสูงวัย...ฟื้นฟูสุขภาพอย่างปลอดภัย..ด้วยสมุนไพรไทยที่ยอดเยี่ยม" ณ ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการค่ะ

 • 27 ธ.ค. 2560

เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ของสำนักงานข้อมูลสมุนไพร ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 5 และงานฉลองวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 เลยมีภาพกิจกรรมมาฝากกันค่ะ

 • 26 ธ.ค. 2560

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ทางสนง.จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 โดยมีท่านคณบดี กรรมการนโยบาย กรรมการวิชาการ และเหล่าพันธมิตรที่น่ารักมาร่วมสนุกกันอย่างคับคั่งค่ะ

 • 30 ส.ค. 2560

ภาพบรรยากาศในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ณ เมืองทองธานีค่ะ อย่าลืมแวะไปเลือกซื้อเลือกชมหนังสือของสำนักงานข้อมูลด้วยนะคะ ^^

 • 28 ส.ค. 2560

คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Pharmacy, University of Medicine & Pharmcy, Ho Chi Minh City ประเทศเวียดนาม ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และลองใช้บริการของฐานข้อมูล รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรค่ะ

 • 10 ส.ค. 2560

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ทางอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมวิชาการสมุนไพร ครั้งที่ 4 ค่ะ ทางสนง.ไปขายหนังสือด้วยนะคะ ^^

 • 1 ส.ค. 2560

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Pharmacy, Universiti Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย และ Faculty Pharmacy, University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์ ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และลองใช้บริการของฐานข้อมูล รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรค่ะ

 • 27 ก.ค. 2560

วันที่ 27 ก.ค. 2560 ทางสำนักงานฯ ได้รับเกียรติจากคุณอรรถกร เฉยทิม ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการแก่สังคม สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ไปเป็นวิทยากรอบรมและสาธิตการทำพิมเสนน้ำ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเดือนตุลาคมนี้ โดยทางสนง.ได้ให้การอบรมและสาธิตการทำพิมเสนน้ำแก่อาสาสมัครจำนวนประมาณ 25 ท่าน เพื่อให้นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อยังอาสาสมัครท่านอื่นๆ ค่ะ

 • 4 ก.ค. 2560

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Vietnam National University, Hanoi จากประเทศเวียดนาม ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และลองใช้บริการของฐานข้อมูล รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรค่ะ

 • 28 มิ.ย. 2560

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ทางสนง.ข้อมูลสมุนไพร ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการสำหรับประชาชน เรื่อง "สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง" ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดโดยคณะเภสัชศาสตร์และอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ

 • 27 เม.ย. 2560

เริ่มแล้วนะคะ กับงาน ASEAN BEAUTY 2017 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 27 - 29 เมษายน 2560 ท่านใดที่สนใจความสวยความงามไม่ควรพลาดนะคะ และในงานนี้ทางคณะเภสัชศาสตร์ และสำนักงานข้อมูลสมุนไพร ม.มหิดล ได้ร่วมออกบูทด้วยค่ะ ท่านใดสนใจเครื่องสำอางสมุนไพรบำรุงผิว และจุลสารข้อมูลสมุนไพร ก็แวะมาเลือกซื้อเลือกชมกันได้ที่บูท MAHIDOL UNIVERSITY B20 นะคะ แล้วพบกันค่ะ

 • 25 มี.ค. 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ทางสนง.ข้อมูลสมุนไพรและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อสนับสนุนการใช้สมุนไพร และโครงการเสริมสร้างทักษะให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์เป็นนักปฏิบัติและให้ความรู้ด้านสมุนไพรแก่ชุมชน ณ ห้องประชุมสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ต. บางกระเจ้า อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ โดยมีกิจกรรมหลักคือการให้ความรู้เกี่ยวกับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ และการสาธิตเตรียมน้ำมันไพล และยาหม่องน้ำค่ะ ^^

 • 17 มี.ค. 2560

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ทางสนง.มีโอกาสต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก School of Pharmacy, Taylor's University ประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และลองใช้บริการของฐานข้อมูล รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรค่ะ

 • 9 มี.ค. 2560

9 มีนาคม 2560 ทางสำนักงานได้มีโอกาสเข้าศึกษาและเยี่ยมชมสมุนไพรในพื้นที่ของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติค่ะ ซึ่งได้รับทั้งความสนุกสนานและสาระความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรจากเจ้าหน้าที่ของทางอุทยานฯ หากท่านใดสนใจต้องการเข้าเยี่ยมชม ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-411-5272 ถึง 4 หรือทางแฟนเพจของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ Sireepark นะคะ ^^

 • 1 มี.ค. 2560

1 มีนาคม 2560 ทางสนง. ได้มีโอกาสต้อนรับท่านอธิการบดีจาก Kathmandu University, Nepal และคณะ โดยได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และลองใช้บริการของทางสำนักงานค่ะ

 • 6 ธ.ค. 2559

เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยท่านคณบดี รศ. ดร. ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล อดีตคณบดี รศ. ดร. ภญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ และรองคณบดีฝ่ายการคลัง รศ. ดร. ภญ. วิสุดา สุวิทยาวัฒน์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพร ได้ให้การต้อนรับ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โดยได้เข้าเยี่ยมชมฐานข้อมูลของสำนักงานข้อมูลสมุนไพร และร่วมหารือแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพร เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ตามแนวคิดยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

 • 15 พ.ย. 2559

ยินดีต้อนรับผู้แทนจาก Kathmandu University ประเทศเนปาล

ยินดีต้อนรับ Mr. Badri K.C ผู้แทนจาก Department of Pharmacy, Kathmandu University ประเทศเนปาล ซึ่งเดินทางมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเข้าเยี่ยมชมฐานข้อมูล รวมถึงการดำเนินงานของสำนักงานฯ ค่ะ

 • 10 พ.ย. 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้รับเชิญจากทาง สวทช.ให้เป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนา "Upgrade โรงงานคอสเมติก มุ่งพิชิต GMP" และ "Training and Workshop การสืบค้นข้อมูลสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอาง" ณ ศูนย์นิทรรศการและและการประชุมไบเทคบางนา

 • 17 ต.ค. 2559

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ‘ถวายความอาลัยพ่อของแผ่นดิน’ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 19 ก.ย. 2559

วันนี้ 19 กันยายน 2559 สำนักงานข้อมูลสมุนไพร ได้ร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการทำพิมเสนน้ำ ในโครงการ "อาหาร สมุนไพร สร้างสุข" ณ หอประชุมมนังคศิลา บ้านมนังคศิลา จัดโดยสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และในงานนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภญ. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ขึ้นบรรยายเกี่ยวกับสมุนไพรในบัญชียาหลักและยาหอม มรดกทางภูมิปัญญาไทยค่ะ

 • 1 ก.ย. 2559

31 สค. – 4 กย. 59 พบกันในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 13 ในงานพบกับบูทให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากหลากหลายหน่วยงาน และที่สำคัญอย่าลืมไปชมสวนและเลือกซื้อหนังสือและจุลสารฯ ของทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพร บูทของเราอยู่ในบริเวณสวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติค่ะ แล้วเจอกันนะคะ ^^

 • 31 ส.ค. 2559

วันที่ 31 สิงหาคม คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Pharmacy, University of Medicine and Pharmacy, Ho Chi Minh City ประเทศเวียดนาม ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และลองใช้บริการของฐานข้อมูล รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรค่ะ

 • 24 ส.ค. 2559

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “ดอกไม้สวย…กินเพื่อสุขภาพ” ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 15 ส.ค. 2559

เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2559 ทางสำนักงานฯ ได้มีโอกาสต้อนรับคุณศรีทิพย์ อุชชิน และคุณพิกุลทอง ขอเพิ่มทรัพย์ จากศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโลโนยีแห่งชาติ เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือและการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเกี่ยวกับเครื่องสำอางภายในประเทศค่ะ

 • 9 ส.ค. 2559

เมื่อวันที่ 9ส.ค. 2559 ทางสำนักงานฯ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรมเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลแก่นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะ น้องๆ ตั้งใจเรียนทุกคนเลยค่ะ

 • 5 ส.ค. 2559

วันที่ 5-7 สิงหาคมนี้ พบกับสำนักงานข้อมูลสมุนไพร และอุทยานธรรมวิทยาสิรีรุกขชาติ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ในงาน Health Expo Thailand 2016 ณ บูทเลขที่ F107 ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ในงานนี้เรานำจุลสารข้อมูลสมุนไพร หนังสือ และผลิตภัณฑ์ของคณะฯ ไปร่วมออกบูท พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกจุลสารข้อมูลสมุนไพร ท่านที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรมาเยี่ยมชม เลือกซื้อหนังสือ หรือสอบถามปัญหาเกี่ยวกับสมุนไพรได้ที่บูทของสำนักงานฯ ได้นะคะ

 • 2 ส.ค. 2559

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2559 ทางสนง. ได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากคณะเภสัชศาสตร์ จาก 3 สถาบัน ได้แก่ Hanoi University of Pharmacy (VNU) ประเทศเวียดนาม, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ประเทศมาเลเซีย และ University of Surabaya (UBAYA) ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และลองใช้บริการของฐานข้อมูล รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรค่ะ

 • 27 ก.ค. 2559

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2559 ทางสนง. ได้มีโอกาสต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวฝรั่งเศส จากสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่เข้าเยี่ยมชมฐานข้อมูลสมุนไพรและแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับชาสมุนไพรค่ะ

 • 12 ก.ค. 2559

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2559 ทางสนง. ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้แทนดูงานจาก Hanoi University of Pharmacy ประเทศเวียดนามที่เข้าเยี่ยมชมฐานข้อมูลและกิจกรรมของสำนักงานค่ะ

 • 12 ก.ค. 2559

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ทางสำนักงานได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน และรับสมัครสมาชิกจุลสารฯ ในพิธีปิดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงธุรกิจเครือข่ายอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ค่ะ

 • 5 ก.ค. 2559

สำนักงานข้อมูลสมุนไพรยินดีต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก University of Sussex ประเทศอังกฤษ ที่ให้ความสนใจเข้าชมฐานข้อมูลงานวิจัยสมุนไพรของสำนักงานค่ะ

 • 13 มิ.ย. 2559

บรรยากาศงานการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการก้าวทันเครื่องสำอาง 1 ระหว่างวันที่ 13–14 มิถุนายน 2559 จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ ค่ะ ซึ่งทางสำนักงานได้เปิดบูทรับสมัครสมาชิกจุลสารฯ ในการประชุมในงานครั้งนี้ด้วยค่ะ

 • 1 มิ.ย. 2559

เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 ทางสำนักงานได้มีโอกาสเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง "จากวัตถุดิบ...ถึงการตลาด:เกษตรแปรรูปเครื่องสำอาง" ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ในงานนี้ทางสำนักงานได้ไปแนะนำการใช้ฐานข้อมูลงานวิจัยสมุนไพร เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในอนาคตค่ะ

 • 15 มี.ค. 2559

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้มีโอกาสต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติจาก school of Pharmacy, Taylor's University ประเทศมาเลเซีย ที่เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาการใช้ฐานข้อมูลงานวิจัย PHARM database ของสำนักงานฯ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ ^^

 • 7 มี.ค. 2559

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้มีโอกาสต้อนรับคณะเภสัชกรในโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่เข้ามาเยี่ยมชมฐานข้อมูลและการบริการของสำนักงานข้อมูลสมุนไพร ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ ^^

 • 24 ก.พ. 2559

งานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์ เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 7 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณะ/หน่วยงานเข้าให้ความร่วมมือทั้งสิ้น 9 สถาบัน คือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) วิทยาลัยการจัดการ และศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา

 • 10 ก.พ. 2559

อาจารย์เภสัชมหิดลให้สัมภาษณ์นักข่าว เรื่อง ’ไม้ประดับมีพิษ’

รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวช่อง 3 Family ในประเด็นเรื่อง ’ไม้ประดับมีพิษ’ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องชนิดและลักษณะของไม้ประดับมีพิษ สารสำคัญที่เป็นพิษ วิธีการป้องกันและรักษาขั้นเบื้องต้น เพื่อจะช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/131/

 • 27 ม.ค. 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิระพรรณ จิตติคุณ รองประธานกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. ศวิตา จิวจินดา ให้การต้อนรับ Ms. Ma. Victoria Mendoza (Dean, College of Pharmacy) และ Ms. Mona Liza Valencia (Dean, College of Physical Therapy & Occupational Therapy) จาก University of Perpetual Help System DALTA ประเทศฟิลิปปินส์

 • 27 ม.ค. 2559

ขอแสดงความยินดีกับ งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

 • 22 ต.ค. 2558

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 สำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรและฐานข้อมูลสมุนไพรในประเทศไทย” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 22 ต.ค. 2558

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 สำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้มีโอกาสให้การต้อนรับ Ms. Yolanda C. Deliman รวมทั้งคณาจารย์และนักศึกษาจาก School of Health Care Professions, University of San Carlos ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเข้าเยี่ยมชมฐานข้อมูลสมุนไพรและการดำเนินงานของสำนักงานฯ ค่ะ

 • 2-6 ก.ย. 2558

เก็บภาพบรรยากาศงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ณ อิมแพคเมืองทองธานี ฮอลล์ 6-8 มาฝากกันค่ะ งานมีจนถึงวันที่ 6 กันยายนนี้นะคะ ท่านใดสนใจสมุนไพรลองแวะเวียนไปชม ไปชิม ไปช้อปกันได้เลยค่ะ มีกิจกรรมเยอะแยะเลยล่ะ และอย่าลืมไปเลือกซื้อหนังสือและจุลสารฯ กันภายในโซนของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาตินะคะ แล้วพบกันค่ะ ^^

 • 21 ส.ค. 2558

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพร ได้รับเชิญให้ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง ฉลาดเลือก ฉลาดใช้ & ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ณ ห้องประชุมกิจจาทร 2 อาคาร ปิยะมหาราช วิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอขอบคุณท่านคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และน้องๆ ที่น่ารักทุกคนค่ะ ^^